top of page

Publikationer

Nedenfor har jeg samlet en oversigt over mine artikler til tidsskrifter, bidrag til antologier samt bogudgivelser.

Artikler til tidsskrifter


 

Løw, Ole (1986): Skolens lærings- og arbejdsmiljø.
Folkeskolen og Seminarierne – Årbog ’86, side 78-84.

Løw,Ole (1993): Temacentreret interaktionsmetode (TCI).
I tidsskriftet Psykologisk-Pædagogisk Rådgivning, årg. 30, nr. 3, side 190-199.

Løw, Ole (1994): Kollegial supervision i skolen.
I tidsskriftet Psykologisk-Pædagogisk Rådgivning, årg.31 , nr. 5-6, side 356-361.

Løw, Ole (1996a): Tal før du tænker. Reflekterende vejledning i læreruddannelsen.
I tidsskriftet KvaN, årg. 16, nr. 45, side 93-105.

Løw, Ole (1996b): Vejledning med skiftende reflekterende positioner.
I tidsskriftet Psykologisk-Pædagogisk Rådgivning, årg.33 , nr. 2, side 164-176.

Løw, Ole (1997a): Grænser for selvrefleksion. Kollegial vejledning i skolen.
I temanummer af tidsskriftet PPR, årg. 34, nr. 6, side 48-57.

Løw, Ole (1997c): Lærerens klasserumsarbejde i systemisk perspektiv.
I tidsskriftet Unge Pædagoger, nr. 1, side 23-33 og nr. 2, side 3-16.  

Løw, Ole  (1997d): Skolen og klassen som mentalt øko-system.
I tidsskriftet Systemisk Forum, 10. årg./1/13-22. School and Classroom as Mental Eco-Systems. In COCUS – Conflict Culture in Schools. A Challenge for Leadership. A Sokrates Comenius Action Project:1998/99, side 32-44.

Løw, Ole (1998): Kommunikation i relationer.
I tidsskriftet Pædagogisk Orientering, nr. 4-5, side 22-27.

Løw, Ole (2000): Gensidig forbundethed i klassen.
I temanummer af tidsskriftet KvaN. Årg. 20, side 62-77. En let forkortet udgave blev bragt i tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, årg. 37, 2000/6/535-546.

Løw, Ole (2001): Psykologens samskabende samtaler – mellem mangel- og mulighedshistorier. 
Faglige kursusdage for psykologer, Nyborg Strand 2001. Arbejdspapir.

 

Løw, Ole (2002): Med relationerne i centrum – anerkendende og reflekterende samtaler med børn. 
Faglige kursusdage for Danmarks specialpædagogiske Forening, Vingsted:2002. Arbejdspapir.

Løw, Ole (2002): Med relationen i centrum. – Nye rammer for og historier om sociale relationer i skolen. 
I tidsskriftet Systemisk Forum:2002/4/16-25.

Løw, Ole (2003): Undervisnings-relationen i centrum.  – Nye rammer for og historier om sociale relationer i skolen. 
I tidsskriftet Unge Pædagoger, nr.1, side 2-14.

Løw, Ole &  Jensen, Elsebeth (2003): Fortællinger om skole-hjem-samtaler. - Særligt om de løfterige og de svære samtaler. 
I tidsskriftet Unge Pædagoger, nr.3, side 3-20.

Løw, Ole (2003): Kollegial vejledning & intervision som samskabende og genforfattende samtaler. Vejledning: afklaring og udvikling i et livslangt perspektiv. 
Voksenpædagogisk konference, Skårup:2003. Arbejdspapir     

Løw, Ole: Samskabende samtaler mellem lærer og elev. - En anerkendende undersøgelse af fortællinger om interaktionserfaringer fra vejledningsrelationen mellem elev og lærer.
Paper til Nordisk Forening For Pedagogisk Forskning, Reykjavík:2004. Upubl.  

Jensen, Elsebeth og Løw, Ole: Fortællinger om skole og hjem samtaler – særligt om de løfterige samtaler.
I tidsskriftet Pædagogisk Orientering: 2004, nr. 3, side 8-20.

Løw, Ole (2004a): Intern konsultation – konsulent i mellemkollegiale relationer.
I tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk Rådgivning: 2004, nr. 5-6, side 371-384. 

Løw, Ole (2004b): Læreren som konsulent – konsultation i mellemkollegiale relationer.
I tidsskriftet Specialpædagogik:2004, nr. 5, side 3-12.
Denne artikel er også offentliggjort i det Islandske tidsskrift: Glædur. Fagtimarit Félags islenskra sérkennara, 2.tbl., 14 árg. 2004, side 49-55.

Løw, Ole (2005a): Konsulent i mellemkollegiale relationer.
In tidsskriftet Systemisk Forum, 18.årgang, nr. 1, side 18-26.

Løw, Ole (2005b): Lærerens relationelle forholdemåder og kompetencer.
In tidsskriftet KvaN:2005/71/95-110.

Løw, Ole : Forord til den danske udgave af Familien – plus én. Hårtveit, Håkon og Jensen, Per: Familien – plus én. Indføring i familieterapi.
Forlaget Klim: 2005.

Løw, Ole (2006a): Underviserens narrative forholdemåder. 
In tidsskriftet Unge Pædagoger: 2006, nr.1, side 44-51.

Løw, Ole (2006b): Fortællinger i gruppevejledning. - Brug af genfortællende grupper i praktikvejledning. 
In ’Skrifter’ Århus Dag- & Aftenseminarium, 3. årgang, side 33-41.

Løw, Ole (2006c): ’Den måde læreren definerer barnet på, kan i sin konsekvens blive til virkelighed’. 
Om AKT-medarbejderen som intern konsulent – mellem servicerende og faciliterende forholdemåder.
In tidsskriftet Unge Pædagoger: 2007, nr.1, side 3-14.

Løw, Ole (2006d): Ledelse og anerkendelse.
In tidsskriftet Skolen i morgen: 2006, 10 årg., nr. 1, side 6-8.

Et æble til klasse-lederen. Interview med Elsebeth Jensen og Ole Løw i nyhedsmagasinet
Danske Kommuner: 2006, nr. 37, side 50-52.

Løw, Ole (2008): Forord til den danske udgave af Narrative Counseling in Schools. Winslade, J. og Monk, G. (2008): Narrativ vejledning i skolen. Dansk psykologisk Forlag.

 

Løw, Ole (2008): Vejledning i skolen som samarbejde og meningsskabelse.

In tidsskriftet Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion. Årg. 28, nr. 1

 

Løw, Ole (2009): Forord  til Hvad lærer børn når de fortæller? Børns læreprocesser gennem narrativ praksis. Af Liv Gjems.
Forlaget Dafolo Bidrag

 

Løw, Ole (2009): Intern konsultation – konsulent i mellemkollegiale relationer i skolen.
In tidsskriftet  Liv i skolen, nr. 2, 11. Årgang, 2009.

 

Løw, Ole (2012): Forord til Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis.
Forlaget Klim

 

Ole, Løw (2013): Vejledning i skolen som samarbejde og meningsskabelse.
In tidsskriftet Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion. Årg. 33, nr. 5

 

Løw, Ole (2015): Pædagogisk vejledning som samarbejde - at kommunikere og lære sammen.

In tidsskriftet Kognition & Pædagogik – temanummer om Pædagogisk vejledning.  Årg. 25, nr. 98.

Løw, Ole (2019). Relationer som kontekst for professionsudøvelse.
Tidsskriftet Unge Pædagoger, nr. 3.

Løw, Ole (2021). Sam-undervisende pædagogisk vejledning. IN tidsskiftet Specialpædagogik, årg. 41, nr. 1.

Løw, Ole (2021 a). Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen. IN Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, årg. 58, nr. 3.

Løw, Ole (2022). Kampen om sproget og ordene. IN tidsskriftet Unge Pædagoger, nr. 1.

 

 

 

Bidrag til antologier
 


Løw, Ole (1997b): Læreren som samtalepartner.
I antologien Lærer i tiden. Forlaget Klim, side 67-80.

 

Løw, Ole (1999): Praktikvejledning som reflekterende vejledning.
I antologien Praktikbogen . Forlaget Alinea, side 13-26.   

Løw, Ole (2001): Relationer som social konstruktion.
I antologien Psykologiske grundtemaer. Løw & Svejgaard (red.). Forlaget KvaN:2002.

Jensen, Elsebeth og Løw, Ole: Fortællinger om skole og hjem samtaler – særligt om de løfterige og de svære samtaler. In Barner-Rasmussen og Hermansen (red.): Skole og hjem samarbejdet.
Forlaget Unge Pædagoger:2004, side 77-104.  

Løw, Ole (2006): Lærerens anerkendende og narrative forholdemåder. In Kristensen, René (red.): Fantastiske forbindelser - relationer i undervisning og læringssamvær. 
Forlaget Dafolo: 2006  

Løw, Ole (2006): Gensidig forbundethed i skolen. - Gensyn med professionelle relationelle & kommunikative kompetencer. In Ritchie, Tom (red.) : Relationer i skolen.
Forlaget Billesø & Baltzer: 2006, side 91-113.

Løw, Ole og Jensen, Elsebeth (2007): Et inkluderende undervisnings- og læringsmiljø.
In Den inkluderende skole – en grundbog. Alenkær, Rasmus (red.), Frydenlund:2007.    

Løw, Ole  (2009): Lærerens fortællinger om elever, pædagogisk analyse og ledelse af skoleklasser . In Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder.  Jensen  & Løw  (red.),
Akademisk forlag.

 

Løw, Ole (2011): En elev er ikke bare en elev. In Christiansen, J. m.fl. (red.): Specialpædagogik. – En grundbog.
Hans Reitzels forlag


Løw, Ole (2011):Vejledning som samarbejde og meningsskabelse. In Ryberg (red.): Læringens perspektiv. Udfordinger til ledelse og undervisning.
Akademisk forlag


Løw, Ole (2012): Kommunikationsteori & anerkendende kommunikation mellem elev & lærer. In Løw, Ole & Skibsted, Else (red.2012): Psykologi – for lærerstuderende og lærere.
Akademisk forlag 2012

 

Løw, Ole (2014a): Kommunikationsteori og anerkendende kommunikation mellem elev og lærer.

In Løw, O. & Skibsted, E. (red.): Elevers læring og udvikling – også i komplicerede læringssituationer. Akademisk forlag

 

Løw, Ole (2014b): Klasseledelse: Ramme-, proces- og relationsledelse.

In Løw, O. & Skibsted, E. (red.): Elevers læring og udvikling – også i komplicerede læringssituationer. Akademisk forlag

 

Løw, Ole (2015): Klasseledelse i skolen.

In Løw, Ole(red.): Klasseledelse. Praktikbog 2 til læreruddannelsen. Akademisk forlag

 

Løw, Ole (2015): Kommunikation i relationer.

In Skibsted, Else (red.): Relationsarbejde. Praktikbog 2 til læreruddannelsen. Akademisk forlag

 

Løw, Ole (2016): Hvad betyder sociale relationer for børns læring og udvikling?
In Kristensen & Lauersen (red.): Gyldendals Didaktikhåndbog. Gyldendals lærerbibliotek.

 

Løw, Ole (2019): Om gensidighedens pædagogik. In Flere fantastiske forbindelser. Relationer og konstruktioner i læringsmiljøer.
Forlaget Dafolo


Løw, Ole (2020): Kulturpsykologiske perspektiver på skole og uddannelse. In Hvorfor går børn i skole?
Akademisk forlag

 

Løw, Ole (2022). Dialogisk lederskab i klasserummet. IN antologien Lærerens pædagogiske lederskab.

Akademisk forlag

Løw, Ole (2023a). Kommunikation mellem lærer og elev i klasserummet. IN antologien Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen.

Akademisk forlag – in print

Løw, Ole (2023b). LÆRING i skolen. I antologien Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen.

Akademisk forlag – in print

 

 

BøgerLøw, Ole (1998): Kollegial supervision i systemisk perspektiv.
Århus Dag- & Aftenseminariums forlag, 2.udg.:1999 (udsolgt).   

Løw, Ole og Svejgaard, Erik (red.): Psykologiske grundtemaer.
Forlaget KvaN:2002.   

Hermansen, Mads, Løw, Ole & Petersen, Vibeke (2004): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer.
Forlaget Alinea.   

Løw, Ole og Svejgaard, Erik (red.): Psykologiske grundtemaer.
Forlaget KvaN: 2. udgave 2004.   

Hermansen, Mads, Løw, Ole og Petersen, Vibeke: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer.
Akademisk forlag:  2. udgave 2005.   

Bro, Kirsten, Løw, Ole og Svanholt,  Jørgen  (red.): Psykologiske perspektiver på intervention. 
- En casemetodisk anskueliggørelse af sammenhængen mellem forståelse og forandring.

Dansk psykologisk Forlag: 2008. 

Løw, Ole & Jensen, Elsebeth (red., 2009): Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder.

Akademisk forlag . 

Løw, Ole (2009): Pædagogisk vejledning. – Facilitering af læring i pædagogiske kontekster.
Akademisk forlag.

 

Løw, Ole (2011): Pedagogisk handledning.
Studentlitteratur, Lund 2011

 

Hermansen, Mads, Løw, Ole og Petersen, Vibeke: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer.
Akademisk forlag 3. udgave 2012.

 

Løw, Ole & Skibsted, Else (red.2012): Psykologi – for lærerstuderende og lærere.

Akademisk forlag 2012

 

Løw, O. & Skibsted, E. (red.2014): Elevers læring og udvikling – også i komplicerede læringssituationer.
Akademisk forlag

 

Løw, Ole(red. 2015): Klasseledelse. Praktikbog 2 til læreruddannelsen.
Akademisk forlag

 

Løw, Ole (2017, 2. udg.): Pædagogisk vejledning. Facilitering af læring i pædagogiske kontekster.
Akademisk forlag.

Løw, Ole, Jensen, Elsebeth and Skibsted, Else (Ed.): Basic Teacher Skills. Handbook of Internship (in Teacher Education).
VIA Læreruddannelsen i Aarhus, 2018.

 

Løw, Ole (2018): Gensidighedens pædagogik. –Byggesten til en dialogisk tænkning og praksis.
Akademisk forlag

Løw, Ole 2019. RELATIONER. - kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og fortælling.
SamfundsLitteratur

Løw, Ole (2020). Kollegial vejledning som samarbejde. Grundholdninger, metoder og færdigheder.
Forlaget Dafolo

Løw, Ole (2021).  ANERKENDELSE i professionelle relationer.

SamfundsLitteratur

Løw, Ole (2022). KOMMUNIKATION i hverdagen og i professionel praksis.

SamfundsLitteratur

Jensen, E. & Løw, O. (red. 2022). Lærerens pædagogiske lederskab.

Akademisk forlag
 

Skibsted, E. & Løw, O. (red. 2023). Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen.

Akademisk forlag (under forberedelse)

 

bottom of page