top of page

Om mig

Jeg arbejder freelance som forfatter, ekstern redaktør, faglig konsulent og boganmelder.
Jeg har fra januar 2022 valgt at stoppe med at holde foredrag og workshops. Det var en svær beslutning, men coronapandemien gav mig en god anledning. Tak til alle jer, som jeg har mødt på opgaver rundt i landet!


Jeg har skrevet, redigeret og bidraget til en række bøger samt skrevet et stort antal artikler til faglige tidsskrifter om psykologiske og pædagogiske emner. To af mine bøger er oversat til svensk og derudover er et par af de faglige artikler er oversat til engelsk samt én til islandsk.
 

Jeg har som lektor ved VIA University College - Læreruddannelsen i Aarhus -, i mere end 20 år undervist i de pædagogiske fag - især psykologi og specialpædagogik. Jeg har en omfattende og bred erfaring som underviser og vejleder - spændende fra folkeskolen, kursusforløb, workshops, professionsuddannelser, pædagogiske diplomuddannelser til kandidatuddannelsen i psykologi.
 

Mit professionelle virke har i knap 40 år både i handling og tanke haft seks tematiske hoved- omdrejningspunkter, nemlig sociale relationer, kommunikation, anerkendelse, vejledning, læring og dialog. Jeg har haft det privilegie at skrive om fire af temaerne i SamfundsLitteraturs bogserie: Professionernes begreber, nemlig: Relationer (2019), Anerkendelse (2021), Kommunikation (2022) og Læring (2023).  forberedelse). Det sjette tema: Dialog indgår i flere af bøgerne, men kom også selvstændigt til udtryk i Gensidighedens pædagogik (2018), der kan ses i sammenhæng med en senere tilkommet tematik, nemlig tillid, som jeg undersøger og drøfter i en kommende bog: Tillid i institution & skole (under forberedelse).


Det er især vejledning og kommunikation, som har taget om sig, både i skrift og handling. Og her har særligt to udgivelser haft gennemslagskraft, nemlig Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer (2004) og Pædagogisk vejledning. Facilitering af læring i pædagogiske kontekster, der begge er kommet i 3. udgave og i mere end 10. oplag. Jeg har i tidsrummet 1986-2024 skrevet og bidraget til mere end 30 bøger og skrevet flere end 40 artikler til faglige tidsskrifter om især psykologiske og pædagogiske emner. Den samlede publiceringsliste fremgår i store træk af denne hjemmeside. Jeg publicerede min første artikel: ’Skolens lærings- & arbejdsmiljø’ i Årbogen: Folkeskolen og seminarierne (1986) og min seneste tekst: ’Dialogisk dannelse’ er et bidrag til antologien: Dannelse? Det ville være en rigtig god idé (under forberedelse, forventes at udkomme sommeren 2023).

4H0A2202OleLøw.jpg
Professionel baggrund

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn og specialist & supervisor i pædagogisk psykologi samt medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har derudover klinisk psykologisk efteruddannelse.

 

Tidligere lektor ved VIA University College, Lærer-uddannelsen i Aarhus og underviser på den pæda-gogiske diplomuddannelse i Psykologi og Vejledning & supervision samt på kandidatuddannelsen i psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole og senere Danmarks Pædagogiske Universitet.

Uddannelsesmæssig baggrund

1978 Lærereksamen fra Marselisborg seminarium.


1986 Psykologisk kandidateksamen fra Aarhus.


1994 Autoriseret af Dansk Psykolognævn.


1995 Godkendelse af specialistuddannelse i pædagogisk psykologi.


1995 Ministeriel godkendelse af klinisk efteruddannelse.


1995 Lektor i psykologi.

1996 Efteruddannelsesområder - især: Supervision & procesledelse, sociale kompetencer & konflikthåndtering, narrativ mediation, løsningsfokuseret (LØFT) arbejde med børn & unge, pædagogisk-psykologisk forskningsstrategi & etik – blandt andet hos Solution, Dansk Psykolog Forening, Dansk forening for systemisk terapi & konsultation, DISPUK, Perspektivgruppen, Danmarks Pædagogiske Universitet og Peter Lang.
 

bottom of page