Om mig

Jeg arbejder freelance med foredrag, kurser, workshops, vejledning og som ekstern supervisor samt som fagbogsforfatter.


Jeg har skrevet, redigeret og bidraget til mere end 20 bøger samt skrevet flere end 30 artikler til faglige tidsskrifter. To af mine bøger er oversat til svensk og derudover er et par af de faglige artikler er oversat til engelsk samt én til islandsk.
 

Jeg har som lektor ved VIA University College - Læreruddannelsen i Aarhus -, i mere end 20 år undervist i de pædagogiske fag - især psykologi og specialpædagogik. Jeg har en omfattende og bred erfaring som underviser og vejleder - spændende fra folkeskolen, kursusforløb, workshops, professionsuddannelser, pædagogiske diplomuddannelser til kandidatuddannelsen i psykologi.
 

Jeg arbejder især med dialogiske og samarbejdende undervisnings- & vejledningsformer samt med interaktion og kommunikation i professionelle relationer.
 

 Jeg arbejder freelance primært med:
 

​·         Kollegial vejledning & sparring

·         Pædagogisk vejledning i professionelle relationer

·         Anerkendende forholdemåder og færdigheder

·         Kommunikation og interaktion i professionelle relationer

·         Vejledningens horisontale & vertikale dimensioner  

·         Gensidighedens pædagogik – dialogisk tænkning og praksis

.         Pædagogisk lederskab i klasserummet.
 

Tre af mine specialer

Anerkendende forholdemåder & færdigheder

Læs min bog:
RELATIONER - kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og fortælling. SamfundsLitteratur

Ny bog på trapperne – kommer foråret 2021:
ANERKENDELSE - i professionelle relationer. Forlaget SamfundsLitteratur.

Pædagogisk & kollegial vejledning
 

 

Læs min nye bog:
Kollegial vejledning som samarbejde - Grundholdninger, metoder og redskaber. Forlaget Dafolo
 

Læs også min bog Pædagogisk vejledning - facilitering af læring i pædagogiske kontekster, 2. udgave

Du kan endvidere hente et gratis eksemplar af min lille bog fra 1998: Kollegial supervision i systemisk perspektiv.

Dialogorienteret undervisning & samarbejde

 

Læs min bog Gensidighedens pædagogik. Byggesten til en dialogisk tænkning og praksis. Akademisk forlag
 

Læs også min bog: RELATIONER - kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og fortælling. SamfundsLitteratur

portrætbillede-oleløw.jpg
Professionel baggrund

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn og specialist & supervisor i pædagogisk psykologi samt medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har derudover klinisk psykologisk efteruddannelse.

 

Tidligere lektor ved VIA University College, Lærer-uddannelsen i Aarhus og underviser på den pæda-gogiske diplomuddannelse i Psykologi og Vejledning & supervision samt på kandidatuddannelsen i psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole og senere Danmarks Pædagogiske Universitet.

Uddannelsesmæssig baggrund

1978 Lærereksamen fra Marselisborg seminarium.


1986 Psykologisk kandidateksamen fra Aarhus.


1994 Autoriseret af Dansk Psykolognævn.


1995 Godkendelse af specialistuddannelse i pædagogisk psykologi.


1995 Ministeriel godkendelse af klinisk efteruddannelse.


1995 Lektor i psykologi.

1996 Efteruddannelsesområder - især: Supervision & procesledelse, sociale kompetencer & konflikthåndtering, narrativ mediation, løsningsfokuseret (LØFT) arbejde med børn & unge, pædagogisk-psykologisk forskningsstrategi & etik – blandt andet hos Solution, Dansk Psykolog Forening, Dansk forening for systemisk terapi & konsultation, DISPUK, Perspektivgruppen, Danmarks Pædagogiske Universitet og Peter Lang.