top of page

Citater

Jeg samler på faglige citater. Her finder du en række udvalgte citater. God fornøjelse.

te
to
jeromebruner.png
John-Dewey-Experience-Quote.png
gb.png
Antoine+de+Saint-Exupery.jpg
covey.png
Stories-are-about-22-1dxnj6v.jpg
il_340x270_281086740.jpg
Albert-Einstein-Quotes4.jpg

”Det største enkeltproblem i kommunikation er illusionen om, at den har fundet sted.”
(George Bernard Shaw)

 

“In every real man a child is hidden that wants to play.”
(Friedrich Nietzsche)

 

”Jeg er ikke ung nok til at vide alting.”
(Oscar Wilde)


“None of us are ever who we were yesterday.”
(William James)

”Hvordan kan der lyttes på en sådan måde, at andre har lyst til at tale, og tales på en sådan måde, at andre har lyst til at lytte”
(Stephen Littlejohn)

“Gensidig tilgivelse af alle laster, således er Paradisets porte”
(William Blake)

”At se en Verden i et Sandskorn. Og en Himmel i en Vild Blomst.
Holde Uendeligheden i sin hule hånd. Og Evigheden i en time”.
(Willian Blake)

”Uden modsætninger sker der ingen fremskridt”

(William Blake)

”Mønsterets natur er ikke noget, man bare laver om på”
(Gregory Bateson)

”For at kunne have nye og uvante tanker, må der være plads til det velkendte”
(Gregory Bateson)

 ”Uden en kontext har ord og handlinger ingen mening overhovedet”.
(Gregory Bateson)

 "Ingen mand kan to gange gå i seng med den samme pige for første gang"
(Batesons omskrivning af Heraklit)

”Betydningen af en given type handling eller lydforandrer sig afhængig af konteksten”
(Gregory Bateson)

 “Al erfaring er subjektiv”
(Gregory Bateson)

 “Al forandring kan forstås som et forsøg på at opretholde konstans, og al stabilitet opretholdes gennem ændring”
(Gregory Bateson)

 “Information består af forskelle, der gør en forskel”
(Gregory Bateson)

 ”Intet menneske er ”opfindsomt” eller ”afhængigt” eller ”fatalistisk” i et tomrum. Hans karakteregenskab, hvad den end måtte være, er ikke hans, men er snarere noget karakteristisk ved det, der foregår mellem ham og noget andet (en anden)”
(Gregory Bateson)

 ”Når jeg har sagt, hvad jeg tænker, så kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt”
(Gregory Bateson)

 ”Alle beskrivelser er baseret på teorier om hvordan beskrivelser laves. Man kan ikke påstå ikke at have en erkendelsesteori (epistemologi). Dem der gør det har slet og ret en dårlig erkendelsesteori. Og enhver beskrivelse er baseret på og indeholder indirekte, en teori om hvordan man beskriver”
(Gregory Bateson)

 ”Vi befinder os ikke uden for den helhed/økologi, som vi lægger planer for, vi er altid og uundgåeligt del af den”
(Gregory Bateson)

 ”Kortet er ikke landskabet”
(Gregory Bateson – efter Korzybski)

 

”Kortet er landskabet”(Heinz von Foerster)

"Hvis du ønsker at forstå, lær dig at handle"
(Heinz von Foerster)

 ”Den grundlæggende udfordring, som vi i dag står over for i en verden, hvor alle er afhængige af hinanden, er at adskille forestillingen om forskellighed fra forestillingen om overlegenhed og på den måde at gøre det ukendte til en ressource snarere end en trussel”
(Mary Catherine Bateson)

 ”Homo sapiens er altid, og i lige så høj grad, homo socius”
(Berger & Luckmann)


​ ”Den, der er anderledes end mig, skader mig ikke, men beriger mig”
(Antoine de Saint-Exupéry)

 ”Hvad fremtiden angår, er det din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig”
(Antoine De Saint-Exupery)

 ”Mennesket er ikke andet en det netværk af relationer”
(Antoine De Saint-Exupery)

”Livet er ikke, som man har levet det, men som man erindrer det, og hvordan man erindrer det for at fortælle om det”
(Gabriel Garcia Márquez)

​'Livet er ikke det vi lever; det er hvad vi forestiller os at leve'.
(Prado i Nattog til Lissabon af Pascal Mercier (Peter Bieri))

 „Al adfærd (…) er kommunikation og al kommunikation (…) påvirker adfærd”
(Paul Watzlawick)

 “Hvad der erkendes, er opfundet snarere end opdaget”
(Paul Watzlawick)

 ”Et fænomen forbliver uforklarligt så længeobservationsområdet ikke er tilstrækkeligt omfattende til at det omfatter den sammenhæng fænomenet indtræffer i”
(Paul Watzlawick)

 ”Problemet er ikke problemet, problemet er den forsøgte løsning”
(Paul Watzlawick)

 ”Situationen er håbløs, men ikke alvorlig”
(Paul Watzlawick)

 “At være betyder at kommunikere ...”
(Mikhail Bakhtin)

 “… sandhed er ikke født og den kan heller ikke findes inde i hovedet på den enkelte. Sandheden fødes mellem mennesker som sammen søger sandheden, i processen af dialogisk interaktion.”
(Mikhail Bakhtin)

 "Kun det indre overbevisende ord er levedygtigt"
(Mikhail Bakhtin)

Livet er i selve sit væsen dialogisk. At leve vil sige at deltage i dialog: at stille spørgsmål, at være opmærksom, at reagere, at være enig (John Shotter)

”Menneskets liv er udtømmende fordelt (distribueret) mellem fysiologiens og dialogens to områder”
(Rom Harré)

 ”Alt virkeligt liv er møde”
(Martin Buber)

”For at overleve er man nødt til at fortælle historier.”
(Umberto Eco)  

”Enhver fortælling er en vilkår meningsudskrivning fra hukommelsens strøm, hvor man belyser nogen episoder og ser bort fra andre, det vil sige at enhver fortælling er fortolkende”
(Jerome Bruner)

”Når vi træder ind i menneskelivet, er det, som om vi går på scenen midt i et spil, der allerede er i fuld gang – ”.
(Jerome Bruner)

 ”… kultur og søgen efter mening inden for kulturen er de egentlige årsager til menneskers handlinger”
(Jerome Bruner)

”Vi er den intersubjektive art par excellence”
(Jerome Bruner)

”Skolen bedømmer barnets præsentationer, og barnet svarer på sin side med at vurdere sig selv”
(Jerome Bruner)

”Historiens funktion er at finde en bevidsthedstilstand, der undskylder en afvigelse fra et kanonisk kulturelt mønster eller i det mindste gør den forståelig”.
(Jerome Bruner)

”… det at forstå og hjælpe andre med at forståer to alen ud af ét stykke”
(Jerome Bruner)

”Det vigtigste fag i skolen, kulturelt set, er skolen selv”.
(Jerome Bruner)

”Betydning af enhver kendsgerning, dom elle modsætning afhænger af det perspektiv eller referenceramme, der leverer begreberne til fortolkningen”
(Jerome Bruner)

”Selvet er altså ikke en statisk ting eller substans, men en form på personlige begivenheder i en historisk enhed som inkluderer ikke bare hvad en har været, men også forventninger om hvad en vil blive”
(Jerome Bruner)

”At fortælle er lige så meget en del af den menneskelige natur, som blodets cirkulation”
(A.S. Byatt)

”Relationen skaber konteksten for læring"
(Daniel Stern)

 Kommunikationen er en proces, hvor man deler erfaring, så det, man deler, bliver fælleseje.
(John Dewey)

 “It is the Stories of the Future that create the Present more than the Stories of the Past”
.(John Dewey)

 "Learn to Do by Knowing and to Know by Doing"
(John Dewey)

”Måske består den største af alle pædagogiske fejltagelser i forestillingen om, at man ikke lærer andet end den bestemte ting, man er i færd med at lære om på et bestemt tidspunkt”
(John Dewey)

”Forandring kommer, når to perspektiver optræder i ét”
(George Herbert Mead)

 ”Når det gælder uddannelse, bliver barnet ikke socialt gennem læring. Det må være socialt for at kunne lære”
(George H. Mead)

 “Individet rekonstruer andre, før det fuldender rekonstruktionen af sig selv”.
(George H. Mead)

 “Eksistensens enhed er aktivitet, ikke øjeblikket”
(George H. Mead)

”Be not afraid of Life.
Believe that life is worth living,
and your belief will help you create the fact”
(William James)

”Vores fejl er bestemt ikke sådan nogen skrækkeligt alvorlige ting.
I en verden, hvor vi er så sikre på at begå dem på trods af al vores forsigtighed, synes sorgløshed at være sundere end denne overdrevne nervøsitet for dem” 
(William James) 

 

”Du har så mange selv,
som du har forhold til andre… ”
(William James)

 "Det vigtigste for en lærer er hele tiden, at forsøge at finde ud af hvilken mening eleven skaber sig "
(Elenar Duckworth)

”Folk ved, hvad de gør. Ofte ved de også, hvorfor de gør det, men hvad de ikke ved er, hvad det de gør, gør”
(Michel Foucault)

"Magten må hellere opfattes som et net af spændte, stadigt aktive relationer, end som et privilegium, man kan besidde".
(Michel Foucault)

”Problemet drejer sig ikke om at opløse dem (magtrelationerne, OL)i et perfekt gennemsigtigt kommunikationsutopia, men i at give sig selv love, ledelsesteknikker, og også etikken, selv-praksis, som kan tillade disse magtspil at blive udfoldet med et minimum af dominans”.
(Michel Foucault)

”Folk ved, hvad de gør.
Ofte ved de også, hvorfor de gør det,
men hvad de ikke ved er, hvad det de gør, gør.”
(Michel Foucault)

“Når man ingen autoritet har, behøver man magt”.
(Ernst Bloch)

”Sproget spejler ikke naturen,
sproget skaber den natur vi kender”
(Anderson og Goolishian)

 ”Problemer kan ikke adskilles
fra betragterens teori”
(Harlene Anderson)

"I skal lytte til, hvad de virkelige siger,
og ikke til, hvad de virkelig mener"
(Harold Goolishian)

 ”Vi kunne ikke leve, som vi gør, hvis ikke vi talte, som vi gør”
(Harold Goolishian)

 

"Det interessante er, at når man taler længe nok om noget, vil det efterhånden blive til virkelighed".
(Tom Andersen)

 
”Menneskets centrum findes i samtalen –
ikke i individet”
(Tom Andersen)

”Jeg siger det, du hører”
( Ludwig Wittgenstein )

 ”Et ords mening viser sig i dets brug”
(Ludwig Wittgenstein)

 ”Det, hvorom man ikke kan tale,
om det må man tie.”
(Ludwig Wittgenstein)

 ”Mit sprogs grænser
betyder min verdens grænser”
(Ludwig Wittgenstein)

”Erkendelse er i sidste instans baseret på anerkendelse”
(Ludwig Wittgenstein)

 "Alt, som kan siges, kan siges klart."
(Ludwig Wittgenstein)


”Alle fakta hører til problemet,
ikke til løsningen”
(Ludwig Wittgenstein)

“Hvis det du gør, ikke virker,
så find på noget andet”
(Steve de Shazer)

 ”If you change the name,
you change the game”
(Ben Furman)

 
”Problemet bliver som en plet på et rent vindue.
Selvom der er en stor verden udenfor, ser man kun pletten, når man først er begyndt at koncentrere sig om den”.
(Molnar & Lindquist)

”Følelser ”indvirker ikke på det sociale liv”; de udgør selve det sociale liv”
(Kenneth J. Gergen)

 

 

”Når en dør lukkes, åbnes der en ny. Men vi ser ofte så længe og så fulde af beklagelse på den lukkede dør, at vi ikke ser dem, der åbner sig for os."
(Alexander Graham Bell)

 

”Det er svært at sige sandheden, for der er ikke kun én. Sandheden er levende, og følgelig har den et skiftende ansigt.”
(Franz Kafka)

 

”Jeg ved ikke, hvad jeg sagde, før du har svaret. Og jeg vil vise dig, hvad du har sagt gennem mit svar til dig.”
(Johan Asplund).

’I den mørke vinter lærte jeg endelig, at jeg besad i mig en uovervindelig sommer’.
(Albert Camus)

 

"Når man sidder stille og laver ingenting, kommer foråret, og græsset vokser af sig selv."
(Zen-buddhistisk ordsprog)

 

Der er ingen penge i poesi, men der er heller ingen poesi i penge.
(Robert Graves)

 

”Hvis bare du husker mig, gør det ikke noget, at alle andre glemmer mig”
(Haruki Murakami)

 

"Et fjols ser ikke det samme træ, som en vis mand ser" 
(William Blake)


“Enjoy life. This is not a dress rehearsal”.
(Friedrich Nietzsche)

 

"Der er mange veje til sandheden – en af dem er Bourgogne."
(Karen Blixen)

”Hvis mennesker definerer situationen som virkelig, er den virkelig i sine konsekvenser”
(William Thomas)

"Tanken udtrykkes ikke i ordet - den forløber i ordet"
(Lev Vygotskij)

”Lad være med at fortælle mig, hvad du gør, fortæl mig i stedet hvorfor du gør det”
(Howard Gardner)

”Det er ikke verden i sig selv,
som bestemmer menneskets handlinger,
men den måde, hvorpå verden opfattes”.
(Leon Festinger)

”Tanker er som briller, hvor igennem vi ser vores verden”
(Steven C. Hayes)

”For at kunne definere virkeligheden som virkelig, er vi nødt til at have en anden virkelighed at relatere den til.
Men denne anden virkelighed må nødvendigvis have en tredje virkelighed som udgangspunkt.
(Haruki Murakami)

 ”There is a crack in everything – that’s how the light gets in.”
(Leonard Cohen)

”Det kollektive er som en sildestime. Den enkelte er ikke en sild værd.”
(Søren Kierkegaard)

​ “Den vise vejleder fører mig ikke ind i sit eget visdomshus, men leder mig til min egen klogskabs dørtærskel”.
(Søren Kierkegaard)

”Hvad er det, vi mennesker i sidste ende er afhængige af?
Vi er afhængige af vores ord. Vi hænger i sproget.
Vores opgave er at kommunikere erfaringer og idéer til andre”.
(Niels Bohr)

 “There are only two ways to live.
One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.”
(Albert Einstein)

 “Det er vores teorier (begreber),
der bestemmer, hvad vi ser”
(Albert Einstein)

 “Alt det, der ses, ses af en observatør”
(Maturana & Varela)

 
”Fortiden og fremtiden er forskellige måder
at være i nuet på”.
(Humberto Maturana)

 
”The more you are a true believer,
the more violence you create”.
(Humberto Maturana)

  ”Alt kunne være anderledes,
og jeg kan (næsten) ikke ændre noget som helst"
(Niklas Luhmann)

”Hvorledes skal den enkelte forstå sig selv under tvangen om at skulle skænke tillid uden at kunne yde og kontrollere tilliden selv”.
(Niklas Luhmann)

 

 ”Lev livet farligt,
for det er den eneste gang,
du lever”
(Friedrich Nietzsche)

 
”Ethvert begreb opstår gennem en proces,
hvor man gør det ikke-ens ens”.
(Friedrich Nietzsche)


"Ingenting er så praktisk som en god teori".

(Kurt Lewin)


​ "Virkeligheden er sand for os alle,
men forskellig for enhver"
(Marcel Proust)

”Håb er et valg
ikke en følelse”
(Bliss Browne)

 ”Vær nyttig,
ikke hjælpsom”
(Gianfranco Cecchin)

 
“Nysgerrighed fører til udforskning
og til fund af alternative synsvinkler og handlinger, og nye handlemuligheder og synspunkter afføder nysgerrighed”
(Gianfranco Cecchin)

”Everything you do
is an intervention”
(Edgar Schein)

 ”Alt, som kan internaliseres,
kan eksternaliseres“
(David Epston)

 “Personen er ikke problemet,
problemet er problemet.”
(Michael White)

 “Det er som regel aldrig problemet,
der er problemet, men det er måden,
man tænker om problemet, der er problemet”.
(Michael White)

 
“Livet kræver at vi engasjerer os i forhandlingen om den dominerende historie og underhistorierne i vort liv”
(Michael White)

 ”Lad os se, hvordan vi kan genfortælle det på en måde, der lader dig forstå dine nuværende vanskeligheders oprindelse, mening og betydning og gøre det på en måde, som gør en forandring tænkelig og opnåelig”
(Roy Schafer)

”Jeg kan ikke forestille mig den menneskelige eksistens og den nødvendige kamp for at gøre den bedre, hvis der ikke findes håb og drøm. Håbet er en nødvendighed. Håbløshed er håb uden adresse”
(Paulo Freire)

 

 ”Det hele kommer an på det øre, du hører med”
(Jacques Derrida)

 

’If you not are doing mistake, you are a mistake’
(Frank Barrett)

”Ordet er rigtigt, hvis det får tingen til at blive synlig”
(H.G. Gadamer)

”Originalitet vil sige at producere noget ganske almindeligt”
(Georg W. F. Hegel)

”Det er kopiering, der skaber originalitet”
(Clifford Geertz)


”En menneskelig natur uafhængig af kulturen er en ting, der ikke findes”
(Clifford Geertz)

"En skaber er en person, der skaber deres egne umuligheder og derved skaber muligheder."
(Gilles Deleuze)

 
”De ukreative tanker kan opdage forkerte svar,
men der skal kreative tanker til at opdage forkerte spørgsmål”
(Antony Jay)

 “De fleste mennesker lytter ikke med den hensigt at forstå, de lytter kun for at kunne svare”
(Stephen Covey)

“Be loyal to those who are not present.
In doing so, you build trust of those who are present”.
(Stephen R. Covey)

 ”Den type spørgsmål,
som supervisor vælger at stille,
afhænger af hvilke slags svar han gerne vil høre”
(Karl Tomm)

 
”De spørgsmål, vi stiller,
åbner for én verden og lukker for en anden”.
(Peter Lang)

 “Future is in the Present Actions”
(Peter Lang)


”Slut dig til de lærde,
vær nysgerrig og stil spørgsmål”
(Elspeth McAdam)

  “Ordet skaber
hvad det benævner”
(Grundtvig)

”Enhver hører kun,
hvad han forstår”
(Goethe)

 ”Problemer har der været nok af i mit liv.
Men de fleste af dem blev ikke til noget”
(Mark Twain)

  "Jo mere man individualiserer et problem,
jo mere uforståeligt bliver det,
for at individualisere et problem er at isolere det
fra den kontext det er et problem indenfor"
(Jon Hellesnes)

 ”I teorien er jeg pessimist,
i praksis optimist”
(Antonio Gramsci)

”En optimist tror vi lever i den bedste af alle verdener.
En pessimist frygter han har ret”.
(Zygmunt Bauman)

”Hvilket spillerum, der er givet mig,
til at opdele rum og tid efter min egen målestok:
det er den substantielle kerne i frihed og ufrihed”
(Oskar Negt)

 ”… jo mere spontan en reaktion og indgriben er,
jo mere normativ er den”…
(Peter Brückner)

”Forholdet mellem årsag og virkning er helt kaotisk”
(Haruki Murakami)

”Det eneste, som gør os til mennesker,
og som knytter os sammen, er ordet”

(Michel de Montaigne)
 

”At erkende sin uvidenhed er
et af de flotteste og sikreste beviser
på dømmekraft som jeg kender”
(Michel de Montaigne)

 

”Frugten er blind. Det er træet, der ser”.

(René Char)

 

“There's all the difference in the world between having something to say, and having to say something.”
(John Dewey)

 

 ”Der er forskelle bag alt,
men bag forskellene er der ingenting”

(Gilles Deleuze)

 

”Kan man kalde det fremskridt,
Hvis en kannibal spiser med kniv og gaffel?”

(Stanislaw Lec)

 

”We read to know, that we are not alone”
(C.S. Lewis)

 

”Livet er måske ikke noget større vovestykke,
men sociale samspil er”

(Erving Goffman)

 

“Det er en fordom at tro, at man igen fordomme har”

(H.G. Gadamer)

 

“Be loyal to those who are not present.
In doing so, you build trust of those who are present”.

(Stephen R. Covey)

 

”Den højeste løn for vore bestræbelser er ikke det, vi får for det,
men det, som vi bliver gennem dem.”
(John Ruskin)

 

”Fortiden og nutiden står ikke til at ændre,

kun fremtiden rummer et ”måske’”.
(Tennessee William)

 

”Alt er blot erindring,
undtagen det øjeblik
hvor man er i færd med at leve”

(Tennessee Williams)

 

”Hvem fatter nattens dybe mørke
midt i dagens lys?

(Friedrich Nietzsche)

 

“No one can make you feel inferior without your Consent”

 (Eleanor Roosevelt)

 ”Konstruktion af verden finder ikke sted i iagttagerens bevidsthed, men i relation mennesker imellem”
(Kenneth J. Gergen: 1997)

 ”Viden er ikke noget mennesker besidder i deres hoveder, men snarere noget mennesker gør sammen”
(Kenneth J. Gergen)

 „Ens moral bliver aldrig et helt afsluttet projekt, så længe samtalerne inden for kulturen fortsætter”
(Kenneth J. Gergen)

 ”Enhver beskrivelse vil give støtte til nogle bestemte former for social praksis og true andre med udslettelse. Et kritisk spørgsmål, man derfor bør stille til forskellige beskrivelser af verden er, hvilke former for praksis de understøtter. Gør de det muligt for os at leve på måder, vi anser for værdifulde, eller truer de disse sociale mønstre?”
(Kenneth J. Gergen)

bottom of page