top of page

Udvalgte anmeldelser

Nedenfor har jeg inkluderet nogle af mine anmeldelser af aktuelle bøger indenfor psykologi og pædagogik...

Ståsteder

Svend Brinkmann's opfølger til hans bestseller "Stå fast" rummer gode afsæt for drøftelser og refleksioner samt mange tankevækkende eksempler.

Klik her for at læse min anmeldelse af Svend Brinkmanns "Ståsteder"
det sørgende dyr


Det sørgende dyr handler ikke om behandling af sorg eller om hvordan vi mennesker overkommer
sorg. Den behandler heller ikke betydningen af det specifikke tabs karakter for sorgerfaringen – fx om
forskellen på at miste et barn eller en forælder.

Bogen følger et fænomenologisk spor og forsøger at skrive en forståelse frem af sorgen både i bredden og dybden.

Det sørgende dyr
bm.jpg
Klik her og læs anmeldelsen...
Hvad er et menneske?

Den uhyre produktive psykologi-professor Svend Brinkmann har gjort det igen - skrevet en bog, som går direkte ind på bestseller listen herhjemme!

 

Jeg kan varmt anbefale bogen – også til de lidt ældre læsere!

 

 

 


 

Gå glip

Gå glip fremstår på mange måder som en gammeldags bog. Den inviterer ligesom forgængeren os læsere til at ’besinde’ os på gamle ideer. Det er en konservativ bog - ikke i partipolitisk forstand, der ønsker at medvirke til, at læseren genopdager og fremmer gamle dyder. Det er takt og tone i en næsten
grænseløs udviklingskultur.

Klik her for at læse min anmeldelse af Svend Brinkmanns bestseller "Stå Fast"...
Stå fast

Svend Brinkmann har begået en debatbog, der både kan bruges til at slå rødder og samtidig få fødder, som kan bringe én nye steder hen fagligt og personligt.

Klik her og læs anmeldelsen...
Narrativitet

Det er et ambitiøst værk, der ud fra forskellige perspektiver - sproglige, litterære, filosofiske, psykologiske og antropologiske - vil fremstille og analysere den mundtlige fortælling, sådan som den bliver til i interaktion mellem mennesker. 

Klik her for at læse min anmeldelse af bogen "Narrativ supervision og vejledning"
Narrativ supervision
og vejledning

Narrativ supervision og vejledning siges at være skrevet til såvel erfarne som nye supervisorer, men den vil som helhed nok forekomme mest relevant og nyttig for dem, som i forvejen er medlem af klubben.

konflikter om børns skoleliv - læs min anmeldelse
Konflikter om børns skoleliv

Jeg kan varmt anbefale Konflikter om børns skoleliv og især hvis du som læser har lyst til at gå ’på
kryds og tværs’ i skolelivet.

 

Bogens forskellige perspektiver er en stærk invitation til skolens parter om
at tænke sammenhængende på livet i skolen og på, hvad konflikter om skolen kan handle om.

 

Klik her for at læse min anmeldelse af bogen
Lærerens relationskompetence


Jeg vil bestemt anbefale Louise Klinges bog, der med sine eksempler og øvelser især i kapitel 4 kan komme til at gøre god fyldest i uddannelsen og efteruddannelsen af såvel skolepædagoger som lærer.

 

Det fremgår i øvrigt i bogen, at en ny bog om skæld ud i skolen er under
forberedelse sammen med navnkundige Erik Sigsgaard.

Klik her for at læse min anmeldelse af bogen
Relationsskabelse

Relationsskabelse er skrevet i et letlæseligt hverdagssprog. Bogens målgruppe er studerende og fagprofessionelle, som arbejder i, hvad
der kaldes danske ”velfærds-professioner”.
 

Jeg kan anbefale Anette og Søren Bøjgård Schleichers Relationsskabelse som studiebog, da den i forbindelse med uddybende studier, kan udgøre et praktisk afsæt for drøftelser og
afprøvelser.

bottom of page