”The deepest principle in human nature
is the craving to be appreciated."

(William James)

Ny bog - udkommer sept' 2020

Artikler til
download
Teaching practice guidelines - on reflexsive counseling - mentoring
Kollegial supervision i systemisk perspektiv

 

Lærerens klasserumsarbejde i systemisk og løsningsorienteret perspektiv.
Vejledning som samarbejde og meningsskabelse

Foredrag og workshops

 • Hvorfor går børn (egentlig) i skole?
   

 • Lederskab og interaktion i klasserummet
   

 • Anerkendelse & Værdsættelse i professionelle relationer
   

 • Kollegial vejledning – grundholdninger, metoder & redskaber
   

 • Pædagogisk vejledning – de 4 K’er og vejleders værktøjskasse
   

 • Gensidighedens pædagogik – dialogorientret undervisning

Foredrag
 • Dialogorienteret undervisning 
   

 • Relationer som kontekst for dialog og anerkendelse
   

 • Lederskab og interaktion/ kommunikation i klasserummet
   

 • Kollegial vejledning & sparring
   

 • Pædagogisk vejledning - vejlederens værktøjskasse

Workshops
Ekstern supervisor
 • sparringspartner
   

 • procesleder
   

 • instruktør